Skip to content

Publikimet

HULUMTIME NDËRKOMBËTARE

Për të mbështetur zhvillimin e sektorit të pemëve dhe perimeve në Kosovë, Pepeko publikon edhe hulumtime ndërkombëtare që lidhen me këtë sektor. Për më tepër, hulumtimet ndërkombëtare mund të ofrojnë një perspektivë më të gjerë rreth sfidave dhe mundësive që kanë bizeneset që mirren me përpunimin e pemëve dhe perimeve.

This website is supported by the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) commissioned by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) to implement the “Economic promotion to stabilize the labour market in Kosovo” project. The content of this website represents the opinions of the author(s) and is not necessarily representative of the position of the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

2018 PePeKo. All Rights Reserved