Shoqata e Përpunuesve të Pemëve dhe Perimeve të Kosovës

    Mbron interesat e kompanive vendore për përpunimin e pemëve dhe perimeve, me qëllim të zhvillimit të industrisë përpunuese që të ndihmoj në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Mëso më shumëpër anëtarët tanë

Për ne

Shoqata për Përpunimin e Pemëve dhe Perimeve të Kosovës

"PePeKo" është krijuar si entitet jo-fitimprurës në vitin 2014 dhe ligjerisht e regjistruar si shoqatë në vitin 2015. 

Objektivat kryesore të shoqatës janë mbrojtja e interesave të anëtarëve të shoqatës, me qëllim të zhvillimit të sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve, si dhe të kontribojë në rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës në Kosovë përmes zingjirit të vlerës.

mëso më shumë

Bëhu anëtari ynë

Shoqata tashmë ka filluar me aktivitetet në mbështetje të anëtarëve të shoqatës duke kontribuar në mirëqenjen e sektorit në përgjithësi.

Hulumtime PePeKo Publikimet

Në kuadër të aktiviteteve të shoqatës "PePeKo" janë zhvilluar hulumtime të ndryshme dhe janë realizuar raporte të ndryshme në lidhje me zhvillimin e tregut të produkteve të përpunuara bujqësore, legjislacion dhe hulumtime të ndryshme sektoriale.

Hulumtime Vendore  Publikimet

Përveç hulumtimeve të realizuara nga shoqata jonë, janë edhe kompani, organizata dhe institucionet të ndryshme të cilat realizojnë hulumtime të ngjajshme.

Hulumtime Ndërkombëtare Publikimet

Në këtë link mund të gjeni hulumtime të ndryshme ndërkombëtare të cilat janë realizuar nga kompani të ndryshme në vendet e BE-së dhe më gjërë, këto hulumtime kanë të bëjnë me trendet e zhvillimit të bujqësisë në përgjithësi.

Lajme & Vështrime

...Gjeni ngjarjet e fundit nga PePeKo...