Skip to content

Rreth nesh

Rreth PePeko-s

PePeKo është krijuar si entitet jo-fitimprurës në vitin 2014 dhe ligjërisht është regjistruar si shoqatë në vitin 2015.

Krijimi i PePeKo-s ka ardhur si rrjedhojë e nevojës së bizneseve vendore, për anëtarësim në shoqata të cilat garantojnë dhe mbrojnë interesat e tyre. PePeKo është një organizatë që luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit dhe shërben si urë lidhëse për më shumë se 20,000 fermerë, që merren me kultivimin e pemëve dhe perimeve me konsumatorët brenda dhe jashtë vendit. Shoqata jonë synon që me anë të implementimit të projekteve të ndryshme, do të fuqizojë dhe do të kontribuojë në zhvillimin e sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve në Kosovë.

Shoqata PePeKo që nga viti 2015 është plotësisht funksionale dhe tanimë ka rreth 30 anëtarë, katër prej të cilëve janë nismëtarë.

ANËTARËT

9+

Vite Përvojë

200+

Anëtarë

1800+

Produkte

Objektivat kryesore të Shoqatës

Mbrojtja e interesave të industrisë së përpunimit të pemëve dhe perimeve

Ngritja e kapaciteteve biznesore të përpunuesve vendor dhe ngritjen e kualitetit të produkteve të përpunuara vendore

Mbështetje e anëtarëve në ngritje të kapaciteteve eksportuese

Përfshirja në grupet punuese qeveritare për krijimin dhe vendosjen e legjislacioneve që ndërlidhen me sektorin e përpunimit të pemëve dhe perimeve


Aktivitetet e Shoqatës

Aplikimi i përbashkët për organizimin e zinxhirit të furnizimit.

Organizimi i vizitave në regjion dhe vendet e Bashkimit Europian me qëllim të gjetjes së tregjeve të reja.

Koordinimi i takimeve me bartësit kryesorë të sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve.

Organizimi i pjesëmarrjes në panaire që ndërlidhen me sektorin e përpunimit të pemëve dhe perimeve.

Mbrojtja e produkteve të përpunuara të pemëve dhe perimeve nga informaliteti.

Koordinimi i aktiviteteve të ndryshme me interes të përbashkët me shoqatat simotra (vendore dhe ndërkombëtare).


Njihuni me ekipin tonë

Hartim Gashi

Drejtor Ekzekutiv

Zana Sahiti Mehmeti

Zyrtare e Projekteve

This website is supported by the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) commissioned by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) to implement the “Economic promotion to stabilize the labour market in Kosovo” project. The content of this website represents the opinions of the author(s) and is not necessarily representative of the position of the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

2018 PePeKo. All Rights Reserved