Skip to content

Domate turshi

Domatet turshi janë burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe kaliumit.

Më tepër, ky lloj i turshisë ofron një balancë në mes të aciditetit dhe ëmbëlsisë organike që
përmban domatja.

Gjatë përgatitjes së domateve turshi, këto perime e ruajnë edhe freskinë e tyre.

This website is supported by the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) commissioned by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) to implement the “Economic promotion to stabilize the labour market in Kosovo” project. The content of this website represents the opinions of the author(s) and is not necessarily representative of the position of the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

2018 PePeKo. All Rights Reserved