Skip to content

Logoja e re e ‘PePeKo-s’!

Logoja e re e Pepeko-s është e krijuar në atë mënyrë që të shpërfaqë në detaje identitetin dhe punën që bëjmë ne si shoqatë.

Logoja përmban tri elemente kryesore: mollë, spec dhe bashkimin e bishtit të mollës dhe specit.
Molla interpretohet si simbol i jetës dhe produkt i pastër nga natyra. Speci përfaqëson një nga produktet kryesore që përdoret nga Pepeko, ndërsa, bashkimi i bishtit të mollës dhe specit paraqet elementin unifikues në mes të produkteve.

Një karakteristikë veçuese e logos së Pepeko-s, është edhe përdorimi i ‘hapësirës negative’. Kjo teknikë dizajni kombinon në mënyrën më kreative formën, pozitën dhe ngjyrën për të krijuar një imazh të fuqishëm dhe tërheqës. Ri-brendimi i Shoqatës Pepeko nuk është i rastësishëm – është një pasqyrë e qëllimeve dhe vlerave që përfaqësojmë si shoqatë.

This website is supported by the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) commissioned by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) to implement the “Economic promotion to stabilize the labour market in Kosovo” project. The content of this website represents the opinions of the author(s) and is not necessarily representative of the position of the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ).

2018 PePeKo. All Rights Reserved