Publikimet Tona

Në kuadër të aktiviteteve të shoqatës "PePeKo" janë zhvilluar hulumtime të ndryshme dhe janë realizuar raporte të ndryshme në lidhje me zhvillimin e tregut të produkteve të përpunuara bujqësore, legjislacion dhe hulumtime të ndryshme sektoriale.

Përveç hulumtimeve të realizuara nga shoqata jonë, janë edhe kompani, organizata dhe institucione të ndryshme të cilat realizojnë hulumtime të ngjajshme.

Në këtë link mund të gjeni hulumtime të ndryshme ndërkombëtare të cilat janë realizuar nga kompani të ndryshme në vendet e BE-së dhe më gjërë, këto hulumtime kanë të bëjnë me trendet e zhvillimit të bujqësisë në përgjithësi.