Vlerësimi i procedurave aktuale të eksportit

Hulumtime PePeKo / Të gjitha

Analiza e procedurave aktuale të eksportit për eksportimin e mallrave nga Kosova dhe ofrimi i opsioneve të politikave për të adresuar pengesat.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Analiza e procedurave aktuale të eksportit për eksportimin e mallrave nga Kosova dhe ofrimi i opsioneve të politikave për të adresuar pengesat.

Views

  • 1226 Total Views
  • 1004 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+