Report on Fiscal Policy - PePeKo

Hulumtime PePeKo / Të gjitha

Në këtë hulumtim mund të gjeni disa informata mjaftë të rëndësishme që kanë të bëjnë me ndikimin e pakos fiskale në sektorin e përpunimit të pemëve dhe perimeve.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Në këtë hulumtim mund të gjeni disa informata mjaftë të rëndësishme që kanë të bëjnë me ndikimin e pakos fiskale në sektorin e përpunimit të pemëve dhe perimeve.

Views

  • 1492 Total Views
  • 1122 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+