Analiza e sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve - 2021

Hulumtimet Vendore / Të gjitha

Publikimi i rezultateve të sektorit të përpunimin e pemëve dhe perimeve për vitin 2021 nga Shoqata "PePeKo", Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit #SIRED. Ky projekt, implementohet nga Caritasi Zvicerian në Kosovë dhe financohet nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim në Kosovës.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Publikimi i rezultateve të sektorit të përpunimin e pemëve dhe perimeve për vitin 2021 nga Shoqata "PePeKo", Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit #SIRED. Ky projekt, implementohet nga Caritasi Zvicerian në Kosovë dhe financohet nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim në Kosovës.

Views

  • 568 Total Views
  • 417 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+