Analiza e sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve - 2021

Publikimi i rezultateve të sektorit të përpunimin e pemëve dhe perimeve për vitin 2021 nga Shoqata "PePeKo", Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit #SIRED. Ky projekt, implementohet nga Caritasi Zvicerian në Kosovë dhe financohet nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim në Kosovës.

Share: