Lajme & Vështrime

Mysafir në emisionin "Start up"

Hartim Gashi
tetor 2019 — 219 views

Trajnimi: "Sëmundjet dhe dëmtuesit e prodhimtarisë së specit"

Hartim Gashi
tetor 2019 — 561 views

Trajnimi: "Procedurat e Brendshme të Prokurimit, Financave dhe Burimeve njerëzore"

Hartim Gashi
tetor 2019 — 227 views

Promovimi i produkteve ushqimore në Panairin "ANUGA"

Hartim Gashi
tetor 2019 — 461 views

NJOFTOHU

Participo në rrjetet tona sociale.

Archives