Takim pune

Odoo CMS- Sample image floating

Më 19 dhjetor 2019 është mbajtur një takim pune organizuar nga Shoqata PePeKo në bashkëpunim me USAID-in, përmes projektit Agro-USAID.

Ky takim është zhvilluar në zyret e kompanisë përpunuese ABI Progres, ku kemi biseduar për problemet dhe vështirësitë e furnizimit me lëndë të parë, si dhe kemi diskutuar bashkërisht se si mund të bëjmë një strategji për të siguruar lëndën e parë në vitet e ardhshme.

Takimi është organizuar falë mbështetjes së donatorit në fjalë.