Njoftim për fermerët

NJOFTIM


Për fermerët që kultivojnë kulturat bujqësore, si: mollë, rrush dhe kumbull, Kompania e Sigurimeve ELSIG ofron mundësinë për sigurimin e prodhimeve përmes blerjes së polisës së sigurimit bujqësor.


Për më shumë informata, klikoni linkun më poshtë:


https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/90626451_1120519608301199_4450487108305420288_n.docx/Njoftimi-per-Fermer-24-mars-2020.docx?_nc_cat=101&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=Wb-hyGOLcBgAX--g_dq&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=8e6c16025dbb1bbd2ffda663d25a2900&oe=5E7B908D&dl=1