Intervistë për emisionin BUJKU

Në takimin e mbajtur në Komunën e Rahovecit në bashkëpunim me AGRO/USAID, ka qenë prezent Televizioni RTK1, emisioni BUJKU.

Në vazhdim mund të ndiqni intervistat e Drejtorit Ekzekutiv të Shoqatës PePeKo, z. Hartim Gashi, dhe Drejtorit të Projektit AGRO/USAID, z. Fatmir Selimi.