Intervista në programin e mëngjesit

Mysafir në emisionin e mëngjesit ‘Mirëmëngjesi Kosovë’ ishte Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës PePeKo, z. Hartim Gashi, i cili flet më shumë rreth anëtarëve të shoqatës dhe për hulumtimin e fundit të realizuar nga ne.