Lajme & Vështrime

Shpallje: Angazhimi i Zyrtari për Komunikim

Administrator
korrik 2019 — 181 views

Rishpallje: Aplikim për pozitën Agronom

Administrator
korrik 2019 — 229 views

"Kampanja Lobuese dhe Fuqizimi i rolit të shoqatës PePeKo"

Hartim Gashi
shkurt 2019 — 427 views

"Zagreb-Kroaci" - Vizitë përpunuesve të pemëve dhe perimeve

Administrator
nëntor 2018 — 332 views kroaciapemëperime

Panairi SIAL-IT 2018 në "Paris-Francë"

Administrator
tetor 2018 — 387 views panairparissail-it

"Budapest-Hungari" - Vizitë përpunuesve të pemëve dhe perimeve

PePeKo
tetor 2018 — 383 views pemëperime

"Strumicë-Maqedoni" Vizitë përpunuesve të pemëve dhe perimeve

Administrator
korrik 2018 — 334 views

NJOFTOHU

Participo në rrjetet tona sociale.

Archives